Susanne Gottbergin näyttely Taidehallissa

Susanne Gottberg, Pimeyden sydän, 2018, sekatekniikka kovalevylle, 40 x 60 cm. Kuva: Jussi Tiainen

Helsingin Taidehallin kesänäyttelyssä nähdään Susanne Gottbergin (s. 1964) teoksia 2010-luvulta. Näyttelyn pääpaino on taiteilijan uudessa tuotannossa, johon sisältyy kuvanveistäjä Markus Kåhren (s. 1969) kanssa yhteistyössä tehty läpikuljettava maalausinstallaatio Samaan aikaan toisaalla.

Kuvanveistosalin täyttävä maalausinstallaatio Samaan aikaan toisaalla muodostuu katosta roikkuvista suurikokoisista pleksilevyistä, joiden molemmille puolille on maalattu arkisia tilanteita ja ihmisten välisiä kohtaamisia. Katsoja määrittää installaatiossa kerrottavaa tarinaa sitä mukaa kuin hän liikkuu tilassa. Mise-en-scène -tyyppinen installaatio kytkeytyy myös näyttelyn nimeen, Kolmas tekijä: installaatiossa nähtävät tilanteet tapahtuvat samanaikaisesti toisaalla kuin näyttelyn muut teokset. Maalausinstallaatio on Gottbergin ja Kåhren kolmas taiteellinen yhteistyö. Ensimmäinen nähtiin Amos Andersonin taidemuseossa 2009 ja toinen Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa vuonna 2017.

Susanne Gottberg tunnetaan hiljaisuuden maalarina, jonka teoksissa läsnäoleva ja poissaoleva usein nousevat keskiöön. Puulevylle ja kankaalle maalatuissa teoksissa nähdään hienovaraisesti kuvattuja esineitä ja huonekaluja, kuten kodin tekstiilejä ja pintoja. Gottberg luo mielikuvan tilasta maalauksen ulkopuolella keskittymällä yksityiskohtiin ja rajaamalla kuvaamiansa aiheita. Leikittely tilallisuudella herättää kysymyksen siitä mitä emme näe – tilanteesta tai hetkestä, jossa jotain on tapahtunut tai tulee tapahtumaan.

Viime vuosien lasiaiheisissa maalauksissa toistuu Gottbergille tavanomainen tilallisuuden tarkastelu lasien heijastuksien kautta: juomalasin pinnalle muodostuva heijastus jatkaa tilaa maalauksen ulkopuolelle. Lasin läpinäkyvyys tuo maalauksiin myös uuden tilallisen ulottuvuuden ja laseja nähdään usein useita päällekkäisiä samassa maalauksessa.

Näyttely osoittaa Gottbergin kädenjäljessä tapahtuneita muutoksia vuosien varrelta. Puulevylle maalatuissa teoksissa kuva sulautuu maalausalustan omaan orgaaniseen kuvastoon, puun syihin, luoden maalaukselle uusia ulottuvuuksia. Tekniikka on myös vaikuttanut Gottbergin tapaan maalata. Muutaman vuoden takaisissa lasiaiheisissa, kankaalle maalatuissa teoksissa näkyy ekspressiivisempi siveltimenveto. Taiteilijan laajempi tuotanto on kuitenkin tunnettu hillitystä ilmaisustaan, joka uusissa teoksissa on vapautuneempaa.

Susanne Gottberg, Kolmas tekijä Helsingin Taidehallissa 1.6.–4.8.2019