Taidetta ja tiedettä yhdistävä näyttely Vaasassa

Antonio Roberts: Unstable Mediums (2015), Video, digitaalinen tiedosto

Vaasassa Kuntsin modernin taiteen museossa 22. syyskuuta avautuva Glitch Art on teknologiassa, tietojärjestelmissä ja käyttöliittymissä ilmeneviin virheisiin eli ”glitcheihin” keskittyvä taidenäyttely, joka liittyy ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin kuten tietoturvaan, tilastoaineistojen käyttöön ja tulkintaan, kyberuhkiin ja informaatiovaikuttamiseen.

Näyttelyn kuraattori, Vaasan yliopistolla viestintätieteiden professorina ja digitaalisen median asiantuntijana toimiva Tanja Sihvonen kertoo, että näyttelyssä virheitä ja niiden seurauksia käsitellään sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

Digitalisaatio on läsnä meidän jokaisen arkielämässä, mutta silti automaattinen tietojenkäsittely nähdään usein vain teknisenä asiana. Virheiden myötä teknologia näyttäytyy inhimillisenä ja ”väärin” toimivaan tekniikkaan voidaan suhtautua positiivisesti huumorilla, Sihvonen sanoo.

Näyttelyssä on mukana installaatioita, videoteoksia, veistoksia, valokuvia, tekstiiliteoksia ja maalauksia. Ilmiötä havainnollistetaan myös vanhojen laitteiden, tietokoneohjelmien sekä näyttelyssä pelattavien pelien avulla. Teoksia on suomalaisilta ja ulkomaisilta taiteilijoilta sekä Vaasan kaupungin museoiden omista kokoelmista. Osa teoksista nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa, kuten Beirutista Pariisin kautta näyttelyyn tulevat pikseliveistokset.

Näyttelyn ovat yhteistyössä toteuttaneet Kuntsin modernin taiteen museo ja Vaasan yliopisto.

Glitch Art Kuntsin modernin taiteen museossa 22.9.–13.1.2019